Władze spółki

Prezes Zarządu Spółki
  Wojciech Dziekoński
Prokurenci:
  Magdalena Jusiel
  Piotr Rosiak
Rada Nadzorcza Spółki:
  Marek Kotlarski - Przewodniczący
  Bogumił Pahl
  Robert Dawidowski
  Mariusz Omiotek 
  Janusz Żarski