Władze spółki

Prezes Zarządu Spółki
  Mariusz Jan Filipkowski
Prokurenci:
  Wojciech Dziekoński
  Mariusz Andrzej Markoń
Rada Nadzorcza Spółki:
  Marek Kotlarski - Przewodniczący
  Bogumił Pahl
  Henryka Balcerzak
  Wiesława Klimczak
  Janusz Żarski