e-faktura

Aby aktywować e-fakturę należy: 

wypełnić druk Zgody/Oświadczenia Zgoda na otrzymywanie e-faktury i dostarczyć go do nas:
a) faksem: 087 621 43 12;
b) mailem: sekretariat@pec.elk.pl (wniosek musi mieć odręczny podpis);
c) pocztą na adres naszego przedsiębiorstwa;
d) osobiście.


Dzięki e-fakturze będziesz mógł otrzymywać fakturę w formie elektronicznej zawierającej te same dane, co faktura papierowa. Nie trzeba już czekać na rachunek w formie papierowej - jest on dostępny w wersji elektronicznej, a informacja o jego wystawieniu wraz z e-fakturą wysyłana jest na podany wcześniej adres email.
Zastąp papierowy rachunek e-fakturą (fakturą elektroniczną).

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem dotyczącym faktur w formie elektronicznej.