Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 -6.4 °C 0.0 MW -400.0 Pa 0 T/h -4.1 °C 45 mm 44 mm -6.2 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 0 % 85 % Spraw: 0.0 %
K-2 130.6 °C 17.0 MW -1.7 Pa 359 T/h 86.6 °C 86 mm 87 mm 5.0 %O2 24 mgCO/Nm3 12.4 m/h 12.3 m/h 34 % 56 % 97 % Spraw: 88.1 %
K-3 133.4 °C 17.8 MW -1.3 Pa 337 T/h 88.6 °C 80 mm 80 mm 4.3 %O2 38 mgCO/Nm3 12.4 m/h 12.4 m/h 25 % 51 % 85 % Spraw: 85.6 %
K-4 56.7 °C 55.4 °C 297 kW 92 T/h 91 kW 112.9 °C 3858 kW 56.0 °C 60 T/h 166 T/h 206 kW 92.1 °C 93.2 °C 3858 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 24 mA 26 kV 0.6 kW 19 mA 27 kV 0.5 kW Temp. spalin R3 R4 131 °C 127 °C Pył [mg/Nm3] 11
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 23 mA 22 kV 0.5 kW 23 mA 29 kV 0.6 kW Temp. spalin R5 R6 121 °C 121 °C Pył [mg/Nm3] 12
Odgazowanie 25.3 °C 950 l/h 0.29 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 936 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 0 ppbO2 0.35 MPa 1.45 7 mgH2/h 110 uS 0 l/h 0 ppbO2 0.30 MPa Ściek 0 l/h 6 mgH2/h 1940 l/h 0 % Ph 8 Ph 8 Woda z SUW 27.4 °C 447 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 337, 99 Energoutil: 1.1 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 50.0 0 T/h °C 130.9 351 T/h °C 133.4 337 T/h °C 110.8 0.63 MPa °C 87.7 0.93 MPa °C 239 T/h 2 T/h 306 T/h 68 % 81 % 0 % 88 % 93.9 °C 0.61 MPa 849 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.64 bar 1.00 bar -0.62 bar 92.0 °C 55.3 °C 0.29 MPa 849 T/h