Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 86.7 °C 6.3 MW -3.1 Pa 299 T/h 71.5 °C 80 mm 80 mm 6.9 %O2 0 mgCO/Nm3 5.9 m/h 5.8 m/h 7 % 31 % 89 % Spraw: 74.6 %
K-2 50.0 °C 0.0 MW 2.4 Pa 0 T/h 63.1 °C 121 mm 90 mm 20.1 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % -5 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-3 50.0 °C 0.0 MW 1.5 Pa 0 T/h 50.0 °C 97 mm 96 mm 21.6 %O2 1 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 55 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-4 51.0 °C 43.0 °C 926 kW 81 T/h 700 kW 111.5 °C 4527 kW 43.5 °C 58 T/h 150 T/h 226 kW 84.9 °C 86.2 °C 4527 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R3 R4 20 °C 22 °C Pył [mg/Nm3] -2
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R5 R6 22 °C 23 °C Pył [mg/Nm3] -52
Odgazowanie 26.4 °C 1476 l/h 0.28 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 360 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 3210 ppbO2 0.42 MPa 1.25 3003 mgH2/h 155 uS 0 l/h 0 ppbO2 0.35 MPa Ściek 0 l/h 3000 mgH2/h 1521 l/h 2 % Ph 8 Ph 8 Woda z SUW 27.4 °C 4 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 124, 61 Energoutil: 1.0 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 87.5 301 T/h °C 50.0 0 T/h °C 50.0 0 T/h °C 77.8 0.00 MPa °C 69.9 0.80 MPa °C 148 T/h 2 T/h 124 T/h 70 % 59 % 67 % 68 % 67.4 °C 0.43 MPa 403 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.75 bar 1.04 bar 1.20 bar 65.0 °C 42.8 °C 0.28 MPa 403 T/h