Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 -6.4 °C 0.0 MW -400.0 Pa 0 T/h -4.1 °C 45 mm 44 mm -6.2 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 0 % 85 % Spraw: 0.0 %
K-2 50.0 °C 0.0 MW -2.9 Pa 0 T/h 50.0 °C 87 mm 66 mm 19.7 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % -5 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-3 50.0 °C 0.0 MW -0.8 Pa 0 T/h 50.0 °C 146 mm 100 mm 17.6 %O2 2 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 10 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-4 51.5 °C 49.1 °C 427 kW 99 T/h 288 kW 117.8 °C 2249 kW 49.6 °C 29 T/h 158 T/h 139 kW 104.9 °C 105.7 °C 2249 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R3 R4 26 °C 26 °C Pył [mg/Nm3] -2
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R5 R6 27 °C 26 °C Pył [mg/Nm3] 0
Odgazowanie 26.3 °C 748 l/h 0.35 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 7 l/h -0 % 660 l/h Wodado sieci 1530 ppbO2 0.50 MPa 1.44 1023 mgH2/h 13 uS 2360 l/h 0 ppbO2 0.42 MPa Ściek 332 l/h 1296 mgH2/h 1940 l/h 83 % Ph 10 Ph 10 Woda z SUW 28.5 °C 474 uS 2692 l/h
Moce elektryczne [kW]: 94, 9 Energoutil: 0.9 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 50.0 0 T/h °C 50.0 0 T/h °C 50.0 0 T/h °C 64.6 0.44 MPa °C 50.0 0.52 MPa °C 14 T/h 2 T/h 6 T/h 100 % 35 % 0 % 33 % 63.4 °C 0.42 MPa 147 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.52 bar 0.42 bar -0.62 bar 65.0 °C 48.9 °C 0.35 MPa 147 T/h