Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 59.3 °C 0.0 MW 2.7 Pa 0 T/h 34.6 °C 64 mm 56 mm 21.2 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 0 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-2 50.0 °C 0.0 MW 1.8 Pa 0 T/h 50.0 °C 200 mm 129 mm 20.2 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % -5 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-3 50.0 °C 0.0 MW 1.0 Pa 0 T/h 50.0 °C 97 mm 97 mm 21.8 %O2 1 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 55 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-4 47.9 °C 46.1 °C 210 kW 69 T/h 106 kW 96.8 °C 1836 kW 46.7 °C 31 T/h 146 T/h 104 kW 85.9 °C 86.6 °C 1836 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R3 R4 29 °C 29 °C Pył [mg/Nm3] -2
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R5 R6 28 °C 27 °C Pył [mg/Nm3] -52
Odgazowanie 28.7 °C 158 l/h 0.29 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 158 l/h 0 % 0 l/h Wodado sieci 10 ppbO2 0.35 MPa 1.25 5 mgH2/h 120 uS 0 l/h 0 ppbO2 0.34 MPa Ściek 0 l/h 6 mgH2/h 1942 l/h 0 % Ph 7 Ph 7 Woda z SUW 30.2 °C 112 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 48, 46 Energoutil: 0.9 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 60.0 0 T/h °C 50.0 0 T/h °C 50.0 76 T/h °C 63.9 0.41 MPa °C 50.0 0.47 MPa °C 22 T/h 2 T/h 2 T/h 100 % 0 % 30 % 33 % 61.1 °C 0.37 MPa 117 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.83 bar 0.78 bar 0.82 bar 65.0 °C 46.0 °C 0.29 MPa 114 T/h