Inwestujemy w ochronę środowiska

Miasto Ełk inwestuje w ochronę środowiska. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. zakończyło budowę nowej instalacji odpylania w ciepłowni przy ul. Ciepłej 10.  Inwestycja praktycznie w 100% wyeliminowała emisję pyłów do atmosfery.
Koszt realizacji tego projektu to około 6 mln złotych netto . W ramach tej kwoty otrzymaliśmy niskooprocentowaną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 3 397 600 złotych. (tj. 80% kwoty kosztów kwalifikowalnych w wysokości 4 247 000 zł.)
Inwestycja została zakończona 25  listopada 2017 roku , a ponieważ wcześniej trwał ruch próbny to już od początku sezonu grzewczego ełcki PEC nie emitował pyłów do atmosfery

Jednocześnie , jeszcze w trakcie budowy elektrofiltrów rozpoczęliśmy od 1 września 2017 roku budowę najnowocześniejszej, biomasowej kotłowni kondensacyjnej. Ekologiczna  kotłownia będzie odnawialnym źródłem energii opalanym zrębkami drzewnymi pochodzenia leśnego, które nie nadają się do wykorzystania przemysłowego. Wysoka sprawność kotłowni kondensacyjnej oraz jej praca jako źródła podstawowego pozwoli na rezygnację ze spalania węgla poza okresem grzewczym,  wyprodukowanie w niej około 25% sprzedawanego odbiorcom ciepła oraz zmniejszenie o 25% emisji dwutlenku węgla pochodzącego z paliw kopalnych w skali całego roku, wyeliminuje też w tej samej skali emisję związków siarki do atmosfery. Nie będzie też emitowała pyłów bo wyposażona zostanie w wysokosprawny elektrofiltr.
Przewidywany koszt realizacji tego projektu to około 8,2 mln złotych. W ramach tej kwoty otrzymaliśmy niskooprocentowaną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 4 000 000 złotych.